تولیدی لباس کار شرکتی

موسسه تولیدی لباس فرم با توجه به محیط های کارخانه ای اقدام به تولید لباسکار، در مدل های مختلف و پارچه های متفاوت میکند جنس لباسکار، معمولا از پارچه های کتان ، فلامنت، کج راه، جین، تولید میشود .

لباسکار پارچه کتان، در محل هایی که اجسام برنده و تیز در معرض کارگران می باشد استفاده میشود زیرا لباسکارکتان، به علت ضخامت موجود در لباسکار باعث میشود استحکام لباسکار، بالا رفته و در مواقع بروز حادثه جلوگیری کند .

لباسکارجین، این نوع لباسکارها معمولا پرسنل شرکت برق استفاده می نماینند و لباس فرم جین، یا لباسکار لی، جهت نوع الیاف و بافت موجود در آن بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .لباسکارلی، در صنعت جوشکاری هم مورد استفاد گسترده قرارمیگیرد زیرا اثرات الکترود بر روی کاپشن کار جین، و شلوارکارجین، هیچ گونه تائثیری به جا نمیگزارد .

لباسکارفلامت، در مناطق کارگاهی و کارهای سبکتر مورد استفاده قرارمیگیرد . لباسکارفلامنت،از نوعی الیاف تهیه و تولید میشود که معوملا ترکیبات ان ۷۰% نخ و ۳۰% پلی استر می باشد که در مناطق پتروشیمی چزالزامات واحد HSE می باشد لباسکارپتروشیمی، باید دارای استاندارد های لازم باشد.

جهت مشاهد انواع لباسکارصنعتی،اینجا کلیک نمائید .